Czy szkolenia BHP są ważne?


BHP to, krótko mówiąc, zbiór przepisów, których muszą przestrzegać firmy, pracodawcy i pracownicy. Normy te zostały opracowane głównie w celu ochrony bezpieczeństwa pracowników i zdrowia ich rodzin. Służą one także ochronie sprzętu i mienia przed zniszczeniem. Ważne jest, by każda firma rozumiała te przepisy, aby zapewnić wszystkim zainteresowanym bezpieczeństwo przed szkodami — pracownikom, firmom zewnętrznym pracującym na miejscu, sprzedawcom i wszystkim innym, którzy mogą przebywać na terenie podlegającym przepisom BHP.

Pracodawcy mają obowiązek dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników, gości oraz wszystkich innych osób, na które może mieć wpływ wykonywana przez nich praca (np. klientów lub dostawców). Innymi słowy, pracodawcy muszą chronić ludzi przed szkodami spowodowanymi wykonywaniem pracy.

Muszą oni, przeprowadzić ocenę ryzyka i postępować zgodnie z tą oceną, zapewnić instrukcje i szkolenia dla swoich pracowników, chronić zdrowie, bezpieczeństwo i dobro swoich pracowników w miejscu pracy, zapobiegać zagrożeniom dla zdrowia związanym z wykonywaną pracą oraz utrzymywać cały sprzęt w bezpiecznym stanie, tak aby nie stwarzał zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa. Każdy nowozatrudniony pracownik jest kierowany na obowiązkowe szkolenie z BHP przed rozpoczęciem pracy. W województwie wielkopolskim najlepszą firmą oferującą takie szkolenia jest bez wątpienia BHP Poznań.

Nieprzestrzeganie przepisów to problem, którego nie da się kontrolować. Nie jest możliwe stałe dopilnowanie, by wszyscy przestrzegali zasad obowiązujących w miejscu pracy. Najlepszym sposobem zapewnienia przestrzegania przepisów jest podtrzymywanie kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy. Każdy ma do odegrania rolę w zapewnieniu zgodności z przepisami — dotyczy to kierownictwa, przełożonych i pracowników. Kierownictwo powinno stale analizować środki zapewniające przestrzeganie przepisów i upewniać się, że wszyscy pracownicy są świadomi tych środków; przełożeni powinni być edukowani, jak postępować w przypadku nieprzestrzegania przepisów i jak ograniczać ich nieprzestrzeganie, a pracownicy powinni być zawsze świadomi swoich działań i konsekwencji, jakie mogą ich spotkać.